fbpx
Title Image

Papildomas vairuotojų mokymas

Renkama šeštadieninė grupė!

 • Papildomas vairuotojų mokymas

  Kaina be nuolaidos: 105€
 • 80/Tik šį mėnesį sutaupysite 35€
 • Tik šį mėnesį taikoma AKCIJA sutaupysite 35€


  • 1 dienos kursai
  • individualus darbas su psichologu
  • teorijos kursas
  • psichologijos kursas
  • praktinio vairavimo kursas
  • žinių patikrinimo testas

 • RegistruokisKontaktai

Ar žinote, kas yra papildomas vairuotojų mokymas?

Plačiau…

Tai mokymas, nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas pradedantiesiems vairuotojams pažeidusiems KET ir motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Tokie mokymai privalomi vairuotojams, nuolat pažeidžiantiems Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustiems administracine tvarka, įskaitant vairavimo teisės atėmimą ir siekiantiems, kad vairuotojo pažymėjimas (teisė vairuoti) būtų grąžintas.

Kam yra reikalingas papildomas vairuotojų mokymas?

 1. Papildomas vairuotojų mokymas – vykdomas pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su:
 • vairuotojų pareigų pėstiesiems vykdymu;
 • lenkimo taisyklių laikymusi;
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant taisyklių pažeidimu;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo;
 • važiavimo per sankryžas tvarkos laikymusi;
 • vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus reikalavimo nevykdymu;
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h;
 • transporto priemonių vairavimu kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilių);
 • taip pat sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.
 1.  Motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.

Pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – admistracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalo:

Per papildomą vairuotojų mokymą pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, privalės:

 1. Individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė (ne trumpiau kaip 45min).
 2. Baigti mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą (ne trumpesnį kaip 45min trukmės)
 3. Baigti mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą (ne trumpesnį kaip 90min trukmės)
 4. Su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone.

5. Pradedantysis vairuotojas ir (arba) vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, norėdamas užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigos nustatyta tvarka privalo išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Dokumentai, kurių prireiks:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • vairuotojų sveikatos medicininė pažyma;
 • pradedantiesiems vairuotojams – vairuotojo pažymėjimas;
 • ranka užpildyta pažeidimo aprašo forma.

Atsisiųsti:  Aprašo forma

Registracija būtina!

Susisiekime